Toyota Vios

Toyota Vios 1.5E MT

489.000.000 
586.000.000 

Toyota Yaris

Toyota Yaris G (CVT)

668.000.000